Targi ZIELONE AGRO SHOW w Ułężu za nami!

To wystawa, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez wystawienniczych. Jest pierwszym wydarzeniem w Polsce poświęconym nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze odwiedzić można było także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich, zbiorniki do magazynowania oraz dystrybucji płynów. Dziękujemy za tak liczne odwiedziny naszego stoiska.