System monitorowania cieczy w zbiornikach na paliwo

System SFMS to pełna kontrola dostępu oraz rejestracji danych tankowań. Cała konfiguracja sterownika FM oraz podgląd historii są bardzo wygodne, ponieważ odbywają się z pozycji przeglądarki internetowej. Dzięki komunikacji GSM/WiFi urządzenia, dane synchronizowane są bezprzewodowo.

W zestawie jest:

 • sterownik FM (sterownik monitorowania płynu)
 • aktywna karta SIM (BEZABONAMENTOWA!), która posiada pakiet danych wystarczający na 2 lata; przy corocznych przeglądach zbiornika - dalsze utrzymanie karty pozostaje po stronie producenta
 • 20 identyfikatorów
sibuso_sfms strownik FM
identyfikatory sfms sibuso
 
 

Gwarancja:

 • 2 lata - standardowo
 • 3 lata - opcjonalnie -  dotyczy zbiorników, których przegląd odbywa się raz w roku

Dostępne wersje Systemu:

 • SFMS STARTER CLOUD – 0 zł
 • SFMS PREMIUM CLOUD – 35 zł netto (43,05 zł brutto)
  (miesięcznie za każdy zarejestrowany sterownik FM)


Chcesz zobaczyć jak funkcjonują obie wersje systemu? Zaloguj się na stronie sibuso.online do wersji demo:

 • SFMS STARTER CLOUD:
  login: starter
  hasło: demo
 • SFMS PREMIUM CLOUD:
  login: premium
  hasło: demo
zbiornik sibuso szafa
FUNKCJE SYSTEMU SFMS W POSZCZEGÓLNYCH WERSJACH SFMS STARTER CLOUD SFMS PREMIUM CLOUD
Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem V V
Interfejs programu dla urządzeń mobilnych i desktopowych (możliwość instalacji jako aplikacja PWA) V V
Prowadzenie stanów magazynowych zbiorników (obsługa alarmów niskiego poziomu i poziomu blokady pompy) V V
Limit sterowników pracujących w ramach jednej licencji oprogramowania 1 3
Limit liczby odbiorców/maszyn 20 150
Historia operacji tankowania 2 lata bez limitu
Praca w obrębie jednej firmy V V
Podwójna identyfikacja (maszyna i odbiorca) - wybierana ogólnie dla całej firmy X V
Pojedyncza identyfikacja (maszyna) – wybierana ogólnie dla całej firmy V V
Pojedyncza identyfikacja + wprowadzanie drugiej danej na klawiaturze przy autoryzacji – wybierana ogólnie dla całej firmy X V
Możliwość wymagania wprowadzenia stanu licznika pojazdu podczas autoryzacji X V
Analiza średniego spalania – l/100 km X V
Możliwość ukrycia ilości tankowanego płynu dla poszczególnych odbiorców X V
Możliwość wybrania odbiorców, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości wydanego płynu X V
Możliwość migracji systemu do wyższych wersji V X
Praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski, czeski, ukraiński, hiszpański, francuski) V V
Logowanie do programu za pomocą loginu i hasła V V
Prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku (wirtualna sonda pomiarowa), funkcja ostrzegania o kończącym się płynie w przypadku niskiego poziomu oraz blokady pompy przy stanie krytycznym V V
Moduł tworzenia raportów standardowych wg własnych potrzeb X V
Moduł analityczno-graficzny do tworzenia raportów rozszerzonych o obliczenia dystansu i średniego zużycia płynu na jednostkę pracy X V
Obliczenia średniego zużycia płynu na 100 km przez pojazdy z sygnalizacją przekraczania norm X V
Moduł powiadomień mailowych (osiągnięcia stanu alarmowego/blokady zbiornika) V V
Moduł powiadomień mailowych (raportowanie każdego tankowania, rozpoczęcia lub wykonania kalibracji) X V
Możliwość filtrowania, sortowania oraz eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub pliku PDF V V
Możliwość grupowania pojazdów i odbiorców w programie X V
Możliwość włączenia preselekcji ilości płynu do wydania przed tankowaniem X V
Funkcja tankowań awaryjnych (realizowanych jednorazowymi kodami) X V

Wyrazisty sposób przedstawiający poziomy paliwa we wszystkich zbiornikach
V V

Samodzielne dodawanie odbiorców, maszyn, operatorów
X / V / X V / V / V

Możliwość przypisywania odbiorców i pojazdów do dowolnie definiowanych grup
X V

Wykonywanie załadunków i korekt poziomów stanów zbiorników
V V

Dopisywanie zewnętrznych tankowań
X V